Matall - Tall amb doll d'aigua

Tall amb doll d'aigua

Ma-tall S.L. disposa de dos tipus diferents de màquines de tall amb doll d'aigua. Per una banda es disposa de la tecnologia convencional, així com també la tecnologia Dynamic Waterjet, desenvolupada per la companyia Flow corp.

Els avantatges del tall amb doll d’aigua són:
  • Permet tallar espessors molt grans sense perdre precisió.
  • Tall fred sense variacions tèrmiques en el material.
  • Evita posterior mecanització.
  • Molt bons acabats.
Permet tallar qualsevol material :

Acers inoxidables

Aluminis

Coures i Llautons

Materials fèrrics

Plàstics (tots tipus)

Fibres de carboni

Marbres

Granits

Materials Ceràmics

Fustes

Vidres

Gomes i cautxús

Esponges

Cartró

Molts altres

Dynamic Waterjet Technology

La tecnologia Dynamic Waterjet va més enllà de les capacitats convencionals del tall amb doll d'aigua, solucionant els dos problemes que històricament tenia aquesta tecnologia.

  • Decalatge del doll en la velocitat d'avanç: especialment treballant amb velocitats altes i pronunciat en peces de gruix important.
  • Conicitat entre ambdues cares en una peça.

Això s'aconsegueix permetent al capçal de tall inclinar-se en qualsevol direcció corregint així els problemes descrits anteriorment, aconseguint un acabat molt més satisfactori en comparació amb les màquines convencionals.

Matall S.L.
Polígon Industrial Torre Mirona, C/ Vilablareix 30
17190 Salt (Girona)
telf: 972246301
fax: 972246303
email: matall@matall.cat