Matall - Tall amb doll d'aigua

Applications

MATÉRIAUX MÉTALLIQUES

 

ACIERS INOXYDABLES

 

ALUMINIUM
 

 

PLASTIQUES
 

 

PIERRES

 

COOPER ET LAITON
 
 

 

LUNETTES
 
 

 

ÉPONGES
 
 
 

 

BOIS
 
 
 

 

Matall S.L.
Polígon Industrial Torre Mirona, C/ Vilablareix 30
17190 Salt (Girona)
telf: 972246301
fax: 972246303
email: matall@matall.cat